SEKCJA PLASTYCZNA

Instruktorzy: LUCYNA DYRDZIK, KRYSTYNA NAWRAT

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Zajęcia plastyczne skierowane są dla dzieci w wieku 4 do 15 lat oraz młodzieży licealnej. Podczas zajęć dzieci mają możliwość poznawania różnych technik plastycznych. W czasie zajęć młodzi artyści rozwijają się twórczo doskonaląc zdolności manualne, wyobraźnię, aktywność, umiejętność obserwacji, a przy tym doskonale się bawią.

GRUPA PLASTYCZNA OCHRA

Jesteśmy niewielką grupą osób, którą tworzą ludzie w różnym wieku i z różnym doświadczeniem. Mieszkamy na ziemi Woźnickiej i od 2002 r. spotykamy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Woźnikach. Naszym celem jest promowanie amatorskiej twórczości w każdej dziedzinie. Malarstwem i rysunkiem zajmują się wszystkie osoby należące do grupy. Dla wielu staje się to punktem wyjścia do dalszych poszukiwań artystycznych i potrzeby ducha. Dla nas najważniejszym jest sam proces tworzenia przez co odkrywamy się ciągle na nowo.
 
Skip to content