Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt. “Papierowy Świat” 2022
16 listopada 2022
Warsztaty “Świąteczne ozdoby z makramy” – Woźniki
23 listopada 2022

I GMINNY KONKURS NA „WIENIEC ŚWIĄTECZNY NA DRZWI” WOŹNIKI 2022

1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Woźnikach.

2. CELE KONKURSU:

• kultywowanie tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia;
• rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej;
• rozwijanie wrażliwości estetycznej;
• stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;
• powrót do tradycji wykonywania własnoręcznie ozdób bożonarodzeniowych.

3. ZADANIE KONKURSOWE:
Wykonanie wieńca świątecznego na drzwi, o średnicy zewnętrznej min.
30 cm, techniką dowolną. Preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: gałązki świerku, drewno, sznurek, szyszki, suszone owoce, papier, wstążki itp.
Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę autorską.

4. TERMINY:
Do konkursu mogą przystąpić osoby pełnoletnie z terenu Miasta i Gminy Woźniki oraz Koła Gospodyń Wiejskich.
Prace należy składać osobiście w terminie do dnia 10 grudnia 2022 roku do MGOK w Woźnikach (ul. Górna 5) lub do Filii MGOK w Psarach (ul. Główna 89). Do prac powinna zostać dołączona metryczka z informacją:
– imię i nazwisko autora (bądź nazwa KGW), miejscowość, numer telefonu oraz wypełniona karta zgłoszenia.

Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 17 grudnia 2022 roku podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na Łany Skwerze w Woźnikach.

5. OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:
O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora.
Nagrodzone zostaną 3 wybrane przez komisję konkursową prace w następujących kategoriach:

– indywidualna,

– koła gospodyń wiejskich.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe podziękowania za udział. Jury może przyznać również wyróżnienia.

Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
– oryginalność,
– pomysłowość,

– nawiązanie do tradycji,
–  wrażenia estetyczne,

– dobór materiałów.

Nagrodzone prace przechodzą na własność MGOK w Woźnikach.

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dostarczenie prac na Konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

DO POBRANIA:

Regulamin (.pdf)

Karta zgłoszenia (.pdf)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content