Drużynowy Mecz Szachowy MGOK Woźniki – MDK Kalety
18 sierpnia 2018
Koncert 100 lat Niepodległej
11 października 2018

IV Woźnicki Bieg Uliczny 5/10 km

REGULAMIN IV WOŹNICKIEGO BIEGU ULICZNEGO

1. Organizatorem IV WOŹNICKIEGO BIEGU ULICZNEGO jest: MLKS Woźniki, OSP Woźniki, MGOK Woźniki.
2. Zawody organizowane są pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Woźniki.
3. Bieg odbędzie się 28 października 2018 r. Start biegu głównego rozpocznie się o godzinie 13:00.
4. Biuro zawodów w MGOK Woźniki ul. Górna 5. W dniu zawodów czynne od godz. 10:30 do godz.12:30.
5. Trasa biegu poprowadzona będzie ulicami miasta Woźniki z wyłączeniem ruchu kołowego. Start i meta przy MGOK w Woźnikach.
6. Zawodnicy będą mieli do pokonania 2 pętle po 5 km każda. Trasa bez atestu PZLA. Trasa będzie oznakowana co 1 km. W momencie zapisów należy zdeklarować dystans który zawodnik zamierza pokonać (5km lub 10km). Po starcie nie będzie możliwości zmiany dystansu.
7. W biegu na dystansie 10km mogą wystartować osoby, które ukończyły 16 lat (niepełnoletni za zgodą rodziców), a w biegu na dystansie 5km osoby, które ukończyły 10 lat (niepełnoletni za zgodą rodziców). Szczególnie do aktywności zapraszamy mieszkańców Gminy Woźniki.
8. Pomiar czasu elektroniczny (zwrotny numer z chipem). Każdy zawodnik otrzyma po biegu sms z wynikiem i miejscem w klasyfikacji końcowej. Po biegu Organizator prosi o zwrot
numerów.
9. Prowadzona będzie klasyfikacja open na dystansie 5 i 10km. Dodatkowo na dystansie 10km statuetkami zostaną nagrodzeni najlepsi (pierwsze miejsce) kategoriach wiekowych wśród mężczyzn i kobiet: 16-29; 30-39; 40-49; +50.
10. Organizator ustala czas 90 minut na pokonanie dystansu, po tym czasie osoby, które nie ukończyły biegu proszone są o zejście z trasy.
11. Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Pożarnej oraz pozostałych osób zabezpieczających trasę biegu.
12. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest:
a) pisemne wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu a tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania
b) posiadanie dobrego stanu zdrowia, bez przeciwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu na w/w dystansie oraz świadomość startu w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia (zawodnicy podpisują stosowne oświadczenie przed zawodami)
c) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na start zawodnika niepełnoletniego
d) dokonanie opłaty startowej w wysokości 25zł do 21 października, po tym terminie lub w biurze zawodów opłata startowa wynosi 40 zł (dane do przelewu: MLKS Woźniki ul. Florianek 4, 42-289 Woźniki; Nr konta: 9382 7910 2302 0139 6720 0200 01
w tytule: IV WBU opłata startowa– Imię i nazwisko uczestnika biegu) lub płatność on-line w trakcie zapisu do biegu.
e) pobranie numeru startowego w biurze zawodów .
13. Zgłoszenie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza: http://zapisy.personalbest.pl/iv-woznicki-bieg-uliczny-v2650.pl.html (brak konieczności rejestrowania się i zakładania specjalnego konta).
14. Limit uczestników – 250.
15. W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować z numerem startowym przypiętym zgodnie z przepisami PZLA (tj. z przodu na wysokości klatki piersiowej)
16. Każdy uczestnik, który ukończy 5 lub 10 km na mecie otrzyma pamiątkowy medal i dyplom.
17. Puchary zostaną przyznane za pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji open na 5km i 10km, klasyfikacji kobiecej oraz najlepszym w kategoriach wiekowych w biegu na 10km. Nagrodzony zostanie również najstarszy uczestnik biegu oraz najlepszy zawodnik i zawodniczka Gminy Woźniki. Zawodnicy z miejsc 1-3 w klasyfikacji open i kobiet na dystansie 10km otrzymają bony w wysokości odpowiednio 300zł, 200zł, 100zł.
18. Organizator przewiduje nagrodę (bon w wysokości 300zł) za pobicie rekordu trasy na 10km (34min:11s)
19. Dekoracja zwycięzców w MGOK ok. godziny 14:40.
20. W miejscu startu będą ustawione punkty z napojami.
21. Po zawodach organizator zapewnia ciepły posiłek.
22. Zawody odbędą się niezależnie od panujących warunków atmosferycznych.
23. Organizator zapewnia depozyt oraz szatnie.
24. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
25. Organizator nie ubezpiecza zawodników.
26. Ostateczna interpretacja regulaminu IV Woźnickiego Biegu Ulicznego należy do Organizatora.
27. Dane kontaktowe organizatora: woznickibieg@gmail.com tel.792994793

Załącznik nr 1 KLAUZULA INFORMACYJNA
KLAUZULA INFORMACYJNA – ART. 13 RODO
IV Woźnicki Bieg Uliczny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest MLKS Woźniki
z siedzibą w Woźnikach, przy ul. Florianek 4 adres e-mail: mlkswozniki@gmail.com (dalej jako „ADO”).
2. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, stanu zdrowia, zostały pozyskane
bezpośrednio od osoby której dotyczą lub od opiekuna prawnego ( rodziców) sprawujących bezpośrednią władzę nad
małoletnim.
3. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji imprezy IV Woźnicki Bieg Uliczny na podstawie: dla danych zwykłych oraz wyroków z art. 6 ust 1 pkt a) – f), lub dla
danych szczególnych kategorii z art. 9 ust. 2 pkt a – j), przy czym: prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez
ADO jest obowiązek wynikający z przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania oraz odbioru nagrody.
5. Odbiorcą danych osobowych będą: MLKS Woźniki, OSP Woźniki, MGOK Woźniki
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych swoich dzieci, prawo do żądania poprawienia, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
8. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko
przetwarzaniu danych bez podania przyczyny, ponieważ jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy
przetwarzane dane wykorzystywane są do celów innych niż wskazane.
9. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy.
11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zakwalifikowania uczestnika do udziału w imprezie IV Woźnicki Bieg Uliczny.
12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content