Spotkanie z posłem Tomaszem Jaskółą
13 lutego 2018
Plener malarski Czechy 2018
22 lutego 2018

XXIV Regionalny Konkurs “Palma, pisanka, marzanna”

ORGANIZATORZY:

Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

WSPÓŁPRACA:

Placówki Oświatowe i Koła Gospodyń Wiejskich
Gminy Dąbrowa Zielona
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

PATRONAT:

Wójt Gminy Dąbrowa Zielona

CELE KONKURSU:

Kultywowanie tradycji związanych z okresem wielkanocnym.
Poszerzanie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat zwyczajów i obyczajów wiosennych i wielkanocnych.
Propagowanie idei samodzielnego wykonywania rekwizytów obrzędowych wymienionych w tytule konkursu.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs ma formułę otwartą.
Konkurs skierowany jest do następujących grup wiekowych:
1. Przedszkolaki
2. Szkoły podstawowe – klasy I – III
3. Szkoły podstawowe – klasy VI – VII
4. Gimnazjaliści i szkoły średnie
5. Dorośli
Prace powinny być wykonane własnoręcznie przy użyciu tradycyjnych technik i materiałów. Autorzy powinni inspirować się tradycjami rodzinnymi oraz regionalnymi, w których wyrastali. Prace mogą składać osoby indywidualne, grupy artystyczne, stowarzyszenia. Prace podpisane kilkoma nazwiskami nie będą oceniane.
Prace nie spełniające tytułowych kryteriów (nie będące palma, pisanką, marzanną) nie będą oceniane.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Prace należy składać do 16 marca 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury
pl. T. Kościuszki 30, 42-265 Dąbrowa Zielona, tel. 34 355 50 55
lub Regionalnym Ośrodku Kultury
ul. Ogińskiego 13 A, 42-200 Częstochowa, tel. 34 366 59 65
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 25 marca 2018 r., w hali Zespołu Szkół w Dąbrowie Zielonej.
Gali podsumowującej konkurs towarzyszyć będą: stoły wielkanocne, jarmark rękodzieła, występy artystyczne.
Wszystkie prace nadesłane na konkurs przechodzą do dyspozycji Organizatorów.

 

DO POBRANIA:

Regulamin (.pdf)

Karta zgłoszenia uczestnika małoletniego (.pdf)

Karta zgłoszenia uczestnika pełnoletniego (.pdf)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content