Warsztaty kulinarne pt. “Gotowanie z Swietą i Julią”
22 września 2022
Warsztaty decoupage
28 września 2022

Zaproszenie na warsztaty strategiczne

Gmina prowadzi prace związane z przygotowaniem dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Woźniki na lata 2023-2030”, który będzie wyznaczać kierunki rozwoju do 2030 roku.

Prawidłowo zaplanowane działania strategiczne są znaczącym bodźcem rozwoju lokalnego, skutkują polepszeniem stanu infrastruktury technicznej, turystycznej, kulturalnej i społecznej, służącej rozwojowi gospodarczemu oraz stymulują większą aktywnością społeczną i przedsiębiorczość mieszkańców Gminy.

Niezwykle istotnym elementem procesu przygotowywania Strategii są warsztaty strategiczne. Właściwe ich przeprowadzenie gwarantuje ujęcie w tym dokumencie kierunków działań zgodnych z oczekiwaniami i potrzebami społeczności lokalnej.

W toku prac związanych z przygotowaniem Strategii zaplanowano między innymi zebranie odpowiednich danych ankietowych, a także spotkań konsultacyjnych w postaci warsztatów strategicznych z mieszkańcami i kluczowymi podmiotami wpływającymi na kształtowanie i wdrażanie polityki rozwoju Gminy. 

Celem Strategii Gminy jest stworzenie odpowiednich warunków, które mają odpowiadać na potrzeby mieszkańców związane z podniesieniem jakości życia, warunków zamieszkania, oraz możliwości rozwoju dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy i inwestorów mogących stworzyć atrakcyjne miejsca pracy na jej terenie.

W nawiązaniu do powyższego zapraszamy mieszkańców, partnerów społecznych i gospodarczych Gminy oraz wszystkich zainteresowanych jej rozwojem do udziału w warsztatach strategicznych, które poświęcone będą identyfikacji i diagnozie problemów oraz potencjałów, i szans rozwojowych Gminy Woźniki w ujęciu strategicznym.

Celem warsztatów jest wypracowanie podstaw do formułowania celów i kierunków działań strategicznych. Spotkanie warsztatowe odbędzie się 30 września br. (piątek) o godz. 16.30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Woźnikach ul. Górna 5.

Zwracamy się z prośbą o aktywne włączenie się w prace związane z przygotowaniem Strategii i z góry dziękujemy za poświęcony czas.

Źródło informacji: www.wozniki.pl

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content