Szalone wakacje w MGOK w Woźnikach – podsumowanie
4 sierpnia 2017
Plan II Twórczych Spotkań Artystycznych Woźniki 10-16 sierpień 2017
5 sierpnia 2017

Regulamin konkursu na “Najlepszy chleb ze smalcem” podczas Dni Ziemi Woźnickiej 2017

1. Organizatorzy konkursu:

Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach.

 2. Data i miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Prezentacja konkursowa odbędzie się 19 sierpnia 2017 r. od godz. 18.00 podczas Dni Ziemi Woźnickiej (w kawiarni De-Ka w MGOK w Woźnikach).

 3. Cel konkursu:

– popularyzacja kulinarnych tradycji śląskich,

– wymiana doświadczeń i przepisów,  

– prezentacja najsmaczniejszych chlebów ze smalcem,

– promocja gminy Woźniki w regionie.

 4. Przedmiot konkursu:

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

  1. Osoby fizyczne
  2. Piekarnie

Przedmiotem konkursu jest najsmaczniejszy chleb ze smalcem. Prezentacja wypieków oraz ich degustacja odbędzie się w godz. od 18:00 do 19:00. Komisja konkursowa wyniki konkursu poda do publicznej informacji w godz. 19:00-19.30.

 5. Adresaci konkursu:

Konkurs adresowany jest do osób fizycznych i piekarni. W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy imprezy ani członkowie ich rodzin.

 6. Warunki uczestnictwa:

Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Formularz zgłoszeniowy będzie również dostępny w biurze instruktorów MGOK w Woźnikach
i w punkcie informacyjnym w dniu imprezy 19 sierpnia 2017 r.  W konkursie mogą uczestniczyć chleby przygotowane przez osoby fizyczne i piekarnie. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden wyrób. Uczestnicy konkursu muszą przygotować do konkursu 1 bochen chleba (zaprezentowany w całości, niepokrojony) oraz własnoręcznie wykonany, tradycyjny smalec. Zgłoszone pieczywo oraz smalec zostaną opatrzone numerem konkursowym. Informacje dotyczące osoby zgłaszającej oraz prezentowanego pieczywa i smalcu nie zostaną ujawnione aż do rozstrzygnięcia konkursu. Zgłoszone do konkursu chleby i smalec przechodzą na własność organizatora i po wyłonieniu najsmaczniejszego chleba ze smalcem zostaną rozdane wśród zgromadzonej publiczności.

Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży oraz kosztów produktów. Organizatorzy zapewniają miejsce (jeden wspólny stół) do zaprezentowania chleba i jego degustacji (wspólne stoisko). Uczestnik konkursu, który deklaruje swój udział w konkursie jednocześnie wyraża zgodę na zajęcie wyznaczonego przez organizatora miejsca wystawowego, fotografowanie i upublicznienie wizerunku na stronie www.mgokwzoniki.com, www.wozniki.pl oraz w Wiadomościach Ziemi Woźnickiej.

 7. Ocena prac:

Oceny najsmaczniejszego chleba ze smalcem dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

Komisja dokona wyboru najsmaczniejszego chleba ze smalcem podczas Dni Ziemi Woźnickiej oceniając:

– smak i wygląd pieczywa oraz jego zapach,

– tradycyjność wyrobu smalcu,

– smak chleba ze smalcem.

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 8. Komisja konkursowa:

Komisja konkursowa zostanie powołana przez organizatorów Konkursu.

 9. Nagrody:

W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe (akcesoria do kuchni firmy Tupperware) za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w obu kategoriach. Organizator przewiduje przyznanie maksymalnie 3 wyróżnień w każdej kategorii.

 10. Postanowienia końcowe:

– Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji
o zwycięzcach i uczestnikach konkursu,

– Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte
w regulaminie,

– Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora.

– Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, rozstrzyga Organizator.

 11. Kontakt:

Dodatkowe informacje udzielane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Woźnikach, ul. Górna 5, 42-289 Woźniki, tel. 34 / 357 30 37 lub 570 620 037.

 

Do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA (.doc)

KARTA ZGŁOSZENIA (.pdf)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content